Zdobienie / Decoration

Aktualizacja firmware SynScan V4 controller (NEQ6 Pro)

Zdobienie / Decoration

Aktualizacja firmware SynScan V4 controller (NEQ6 Pro)

UWAGA – autor niniejszej instrukcji nie bierze żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogą wystąpić po zastosowaniu niniejszej instrukcji. Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji podejmujesz na własne ryzyko.

 

Wstęp

   Od wersji 3.0 użytkownik może samodzielnie aktualizować Firmware SynScan. Wystarczy pobrać najnowszą wersję firmware ze strony Sky-Watcher I wykonać aktualizację korzystając z niniejszego opisu.

 

Wymagania

  • SynScan kontroler w wersji 3.0 lub nowszy
  • Windows 8.1 lub nowszy
  • Dostępny port komunikacyjny RS-232C (COM DB9) w twoim PC
  • Sprzętowy konwerter RS232-USB w przypadku braku wbudowanego portu COM w Twoim PC
  • Oryginalny kabel komunikacyjny PC dostarczony razem z Twoim kontrolerem SynScan
  • Zasilacz DC z wyjściem 12~14V/1A Wtyk o średnicy 2.1mm, otwór dodatni. Potrzebny do zasilenia montażu.
SynScan firmware update - wymagany sprzęt
SynScan firmware update – wymagany sprzęt

 

Przygotowanie do aktualizacji

Stwórz katalog o nazwie SynScan, najlepiej na C:\

Otwórz stronę https://www.skywatcher.com/download/software/

Pobierz i zapisz w katalogu SynScan pliki Loader oraz Firmware.

Windows program: SynScan Firmware Loader, Version 3.5 – kliknij w przycisk Download

SynScan V4 - webpage with loader download
SynScan V4 – webpage with loader download

Zostanie zapisany plik: synscan_verXXXXXX_firmware_release.zip

gdzie XXXXXX – nr wersji

Następnie pobierz Firmware: SynScan V4/V5 Hand Controller For All GO-TO Mounts, Version 4.39.21 – kliknij w przycisk Download

SynScan V4 - webpage with firmware download
SynScan V4 – webpage with firmware download

Zostanie zapisany plik: synscanfirmwareloader_verXX.zip

gdzie XX – nr wersji

 

Połączenie urządzeń

Podłącz adapter USB-COM (RS232) do portu USB laptopa

USB-COM adapter
SynScan firmware update – USB-COM adapter

Połącz męski wtyk COM adaptera z żeńskim wtykiem kabla COM kontrolera SynScan

COM connection between H.C. and laptop
COM connection between H.C. and laptop

Podłącz wtyk RJ-11 kabla COM kontrolera do portu RJ-11 kontrolera. Upewnij się, że wtyk solidnie zaskoczył – powinno być słychać charakterystyczne “klik” podczas wkładania wtyczki w gniazdo kontrolera.

SynScan V4 COM RJ-11 plugged
SynScan V4 COM RJ-11 plugged

Połącz dedykowanym kablem kontroler z montażem – wtyk RJ45 → wtyk COM montażu

SynScan V4 - wszystkie połączenia
SynScan V4 – wszystkie połączenia

Uzyskaliśmy takie oto połączenie – wzór:

SynScan firmware update - połączone urządzenia
SynScan firmware update – połączone urządzenia

 

Aktualizacja kontrolera SynScan

Wciśnij i trzymaj równocześnie dwa przyciski 0 i 8. Włącz zasilanie montażu.

SynScan V4 - tryb aktualizacji firmware
SynScan V4 – tryb aktualizacji firmware

Kontroler wyda dźwięk “bip” podczas startu a następnie wyświetli komunikat SynScan Update Ver…. jak na poniższym zdjęciu. Kontroler został ustawiony w trybie programowania aktualizacji.

SynScan V4 - tryb aktualizacji firmware
SynScan V4 – tryb aktualizacji firmware

Sprawdź nr portu COM w twoim systemie. Uruchom Zarządzanie komputerem I odszukaj port COM.

Zarzadzanie komputerem - COM port
Zarzadzanie komputerem – COM port

Uruchom program SynScanFirmwareLoader.exe

SynScan V4 Update - widok plików
SynScan V4 Update – widok plików

W oknie programu wyłącz opcję Auto-detect COM Port.

SynScan V4 Update - Loader - konfiguracja portu COM
SynScan V4 Update – Loader – konfiguracja portu COM

Kliknij w przycisk HC. Version. Program spróbuje połączyć się z kontrolerem I pobrać informacje dot. Wersji sprzętu, Firmware oraz Bazy.

Jeżeli program nie może skomunikować się z kontrolerem, włącz opcję Auto-detect COM Port I ponownie kliknij w przycisk HC. Version.

SynScan V4 Update - Loader - aktualna wersja firmware
SynScan V4 Update – Loader – aktualna wersja firmware

Jeżeli program Loader nie może wykryć dostępnego portu COM, sprawdź połączenie między pilotem a komputerem.

Kliknij w przycisk Browse i wybierz plik SynScanVXXXX.ssf z katalogu SynScan.

SynScan V4 Update - Loader - Plik nowej wersji
SynScan V4 Update – Loader – Plik nowej wersji

Zaleca się włączyć opcję Enforce database update i dopiero wtedy kliknąć w przycisk Update aby uruchomić procedurę aktualizacji.

SynScan V4 Update - Loader - Plik aktualizacji
SynScan V4 Update – Loader – Plik aktualizacji

Status aktualizacji można śledzić pod przyciskiem Update.

SynScan V4 Update - Loader - Wymazywanie zawartości pamięci ROM
SynScan V4 Update – Loader – Wymazywanie zawartości pamięci ROM
SynScan V4 Update - Loader - Postęp aktualizacji Firmware
SynScan V4 Update – Loader – Postęp aktualizacji Firmware

 

Aktualizacja ukończona pomyślnie.

SynScan V4 Update - Loader - Proces aktualizacji ukończony
SynScan V4 Update – Loader – Proces aktualizacji ukończony

Kliknij w przycisk HC. Version i sprawdź czy kontroler zgłosił nową wersję Firmware.

Aktualizacja w pełni się powiodła.

SynScan V4 Update - Loader - Nowa wersja firmware zainstalowana
SynScan V4 Update – Loader – Nowa wersja firmware zainstalowana

Zamknij program i wyłącz zasilanie montażu.

Włącz zasilanie montażu i sprawdź czy kontroler zgłasza nową wersję firmware.

SynScan V4 - firmware version 04.39.21
SynScan V4 – firmware version 04.39.21

Sprawdź czy montaż pracuje poprawnie. Wykonaj kilka ruchów w osi DEC oraz RA.

Jak można zauważyć, proces aktualizacji firmware w kontrolerze SynScan V4, nie jest łatwy ale też nie sprawia specjalnych trudności. Ważne, aby wykonać wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji w skupieniu i uwagą.

Mam nadzieję, że przedstawiony opis mógł być chodź trochę pomocny.

Przeczytaj

Podobne Artykuły

EQDIRect home made in use

EQDIRect własnej budowy

    Kolejny krok w usprawnianiu zestawu astrofotograficznego za pomocą ogólnie dostępnych, darmowych rozwiązań.Kontroler GOTO jest dla mnie super wygodny i praktyczny w użyciu, gdy chcę

Czytaj dalej...