Zdobienie / Decoration

StarStax i ślad gwiazd

Zdobienie / Decoration

StarStax i ślad gwiazd

Uchwycenie na zdjęciu śladu gwiazd (Star Trails) jest umiarkowanie trudnym zadaniem. Jest kilka szkół jak to wykonać. Internet zawiera wiele opisów oraz filmów jak to zrobić. Osobiście uważam, że nigdy youtuberem nie zostanę, preferuję dokumenty lub proste instrukcje, które przystępnym językiem opisują całe zagadnienie i tym też kierowałem się, przygotowując niniejszy opis.

Pamiętaj, że każde zdjęcie jest inne i poniższe przykłady nie koniecznie sprawdzą się, na twoim zebranym materiale zdjęciowym. Moja najlepsza praktyka to: zawsze należy poszukiwać optymalnych ustawień i rozwiązań dla każdego zdjęcia.

Nie uważam się za znawcę tematu, przeciwnie, uważam że jeszcze sporo muszę się nauczyć i odkryć sposób aby uzyskać jeszcze lepszy, końcowy efekt niż przedstawiony na poniższym zdjęciu.

Star Trails / Ślad gwiazd

Razem przejdziemy przez trzy etapy.

  1. Przygotowanie źródłowego materiału zdjęciowego, np. w programie RawTherapee, Bez wnikania w szczegóły do czego służy każda funkcja i opcja. Zagadnienia te pozostawiam do samodzielnego odkrycia.
  2. Złożenie zdjęć w całość za pomocą programu StarStax,
  3. Dokończyć zdjęcie korzystając z dostępnych funkcji w StarStax.

Sprzęt z jakiego korzystałem do zebrania materiału zdjęciowego:

  • Canon EOS 6D nie modyfikowany,
  • Obiektyw 50[mm],
  • Statyw do aparatu

1.RawTherapee – przygotowanie materiału zdjęciowego

Program StarStax w wersji 0.71, nie potrafi obsłużyć plików typu .RAW. Zanim poskładamy zdjęcia w programie StarStax, musimy konwertować typ .RAW zgromadzonych plików zdjęciowych na typ .PNG 16bit lub TIFF 16bit. Ważne jest aby nie był to typ np. .JPG bądź inny, który generuje straty w jakości. Ja wybrałem typ .PNG 16bit. Przystępujemy do działań.

Uruchom program RawTherapee i przejdź do zakładki File Browser aby załadować klatki light , klikając w odpowiedni folder z plikami.

RawTherapee

Kliknij na pierwszą klatkę zdjęcia i dostosuj jego parametry (jasność, kontrast, nasycenie kolorów, ekspozycja itd.) do swoich potrzeb. Do tego celu służą opcje dostępne na zakładkach służących do obróbki zdjęcia. Eksperymentuj aby je poznać i nauczyć się z nich korzystać.

RawTherapee

Każde zdjęcie poddane obróbce posiada swój własny profil zmian. Profil ten należy skopiować i nałożyć / wkleić na pozostałe zdjęcia, aby każde zdjęcie posiadało te same zmiany – charakter autora obróbki. Na górnym pasku podglądu, pierwsze zdjęcie jest podświetlone kolorową ramką – zdjęcie aktywne. Kliknij na zdjęciu aktywnym PPM (prawym przyciskiem myszki) i z menu kontekstowego wybierz opcję Processing profile operationsCopy aby skopiować profil.

RawTherapee

Teraz zastosujemy skopiowany profil na pozostałych zdjęciach. Na górnym pasku podglądu zdjęć, kliknij LPM na dowolnym zdjęciu, wciśnij kombinację klawiszy CTRL + A aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia. Następnie na dowolnym zdjęciu kliknij PPM i wybierz opcję Processing profile operations → Paste. Profil zostanie zastosowany do wszystkich zdjęć niemal natychmiast. W zależności od ilości zdjęć oraz mocy obliczeniowej Twojego komputera, proces zmian może zająć trochę dłużej.

RawTherapee

Ostatnim etapem jest eksport zmodyfikowanych zdjęć do typu .PNG 16bit. Zaznacz wszystkie zdjęcia w ten sam sposób, jak to wykonaliśmy w poprzednim kroku (CTRL+A). Kliknij PPM na dowolnym zdjęciu i z menu kontekstowego wybierz opcję Put to queue.

RawTherapee

Z lewej strony okna programu, kliknij w zakładkę Queue [..] aby zmienić widok na kolejkę eksportu. Ustaw Output Location na Save to folder aby określić docelowy katalog, w którym zostaną zapisane pliki wynikowe .PNG. Ustaw File Format na PNG (16-bit). Pozostało kliknąć w przełącznik OFF i zmienić go na ON aby uruchomić proces eksportu zdjęć.

RawTherapee

Teraz jest czas na kawę / herbatę / co tam wolisz. Proces eksportu zdjęć trochę potrwa. Gdy zostanie ukończony, przejdź do kolejnego rozdziału → StarStax – składanie zdjęć.

2. StarStax – składanie zdjęć

Uruchamiamy program i ładujemy pliki, w moim przypadku są to pliki .PNG wyeksportowane przez program RawTherapee. Kliknij w ikonę pod menu File, pojawi się okno dialogowe z wyborem plików.

StarStax

Kliknij na dowolnym pliku i wciśnij kombinację klawiszy CTRL+A aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia. Kliknij w Otwórz.

StarStax

Z prawej strony ekranu, kliknij w ikonę z symbolem koła zębatego (Preferences…). Pojawią się dodatkowe opcje, które należy skonfigurować. Na zakładce Blending w obszarze Blending Mode kliknij w listę rozwijalną i wybierz Gap Filing. Trzeba uzupełnić ewentualne, malutkie przerwy w śladzie gwiazd, które mogą występować pomiędzy poszczególnymi zdjęciami. Pozostałe opcje zostawiamy na domyślnych ustawieniach.

StarStax

Kliknij w zakładkę Images, pod View Interpolation kliknij w listę rozwijalną i ustaw Smooth. Poniżej jest suwak Background, który przesuń do końca w lewo. Opcje dostępne na zakładce General pozostają bez zmian.

StarStax

Uruchamiamy proces składania zdjęć. Kliknij w ikonę Start Processing.

StarStax

Proces składania zdjęć trochę potrwa. Należy uzbroić się w cierpliwość. Podgląd przetwarzania:

StarStax

3. StarStax – obróbka końcowa

Wynik końcowy procesu przetwarzania zdjęć znajduje się w podglądzie. W zależności od jakości zebranego materiału, może się zdarzyć, że ślady gwiazd nie są ciągłą linią i zawierają wiele bardzo krótkich przerw. Dobrze jest wykonać czynność, która uzupełni brakujące światło w tych przerwach. Do tego celu służy funkcja Gap Filling.

Włącz opcję Show Threshold Overlay. Ślad gwiazd zostanie pokolorowany na zielono. To maska, która obrazuje działanie algorytmu wykrywania śladu gwiazd.

StarStax

Powiększ zdjęcie do rozmiaru, w którym możesz rozróżnić poszczególne ślady gwiazd. Ustaw środek powiększenia w miejscu, gdzie widać na zdjęciu jednolity, ciągły kolor zielony.

StarStax

Złap za suwak Threshold i przesuwaj nim w prawo do momentu, aż jednolity kolor widoczny na horyzoncie zniknie i pozostanie jedynie na śladzie gwiazd. Na silne źródła światła nie zwracaj uwagi. Ich przejaskrawienie można skorygować w obróbce końcowej za pomocą programów do obróbki fotografii (GIMP, Photoshop etc.). Można ustawić poziom wypełnienia przerw za pomocą suwaka Amount. W moim przykładzie, połowa okazała się odpowiednia. Z poziomem należy eksperymentować, aby znaleźć najlepsze dopasowanie.

StarStax

Pozostało nam zapisać ostateczny wynik zdjęcia. Kliknij w Save As…

StarStax

Do dalszej obróbki najlepszy będzie plik typu .TIFF. Kliknij w Zapisz i gotowe.

StarStax

Ostateczną obróbkę należy wykonać w programie, w którym lubisz edytować zdjęcia. Ja lubię GIMP-a i RawTherapee.

Przeczytaj

Podobne Artykuły

EQDIRect home made in use

EQDIRect własnej budowy

    Kolejny krok w usprawnianiu zestawu astrofotograficznego za pomocą ogólnie dostępnych, darmowych rozwiązań.Kontroler GOTO jest dla mnie super wygodny i praktyczny w użyciu, gdy chcę

Czytaj dalej...