Zdobienie / Decoration

PIPP – Księżyc – Obróbka materiału filmowego

Zdobienie / Decoration

PIPP – Księżyc – Obróbka materiału filmowego

Obsługa programu PIPP jest względnie prosta. Zaleca się aby postępować według zasady – od lewej do prawej, przechodząc kolejno przez wszystkie zakładki programu, zaczynając od zakładki Source Files i kończąc na zakładce Do Processing. Przejdziemy kolejno po zakładkach obrabiając Księżyc na przykładowym materiale, który zebrałem z mojego teleskopu. Skupię się wyłącznie na tych opcjach, z których muszę skorzystać. Nie jest moim celem opisywać każdej dostępnej opcji, od tego jest manual dostępny na stornie programu.

Specyfikacja sprzętu oraz parametry EXIF mojego materiału zdjęciowego, poniżej.

Sprzęt:

  • Canon EOS 6D + korektor komy + filter IDAS LPS-D2 48mm + okular projekcyjny DS-GSO 42[mm] CSV 2”,
  • Newton CT10 250/1200 [mm], F4,8,
  • NEQ6Pro mod.,

Aparat w podanej konfiguracji optycznej.

Materiał filmowy:

  • plik .MOV 1,4GB, RGB
  • Width: 1920, Height: 1080,
  • Duration: 3min. 5 sec.,
  • bitrate: 63,5MB/s, FPS: 25

Przystępujemy do obróbki zebranego materiału zdjęciowego. Uruchamiamy program PIPP z listy POL.

Zakładka Source Files

Klikamy w przycisk Add Image Files w dolnej części okna i w oknie wyboru plików dodajemy plik filmu.

Po wskazaniu pliku, program otworzy nowe, dodatkowe okno podglądu klatek. Widoczny obraz podglądu można powiększać zmieniając wartość parametru Zoom lub klikając w przyciski / +. Przycisk Update Image służy do aktualizacji podglądu po wykonaniu zmian konfiguracji na pozostałych zakładkach o czym napisano niżej. Przycisk Save Image zapisze widoczny obraz jako plik wybranego typu .JPG, .PNG, .TIFF, lub bitmapa Windows.

Przechodzimy do kolejnej zakładki.

Zakładka Input Options

Opcje i kontrolki dostępne na tej zakładce mają zastosowanie, w głównej mierze, z materiałem video wykonanym za pomocą dedykowanych kamer do astrofotografii. W przypadku aparatów fotograficznych typu DSLR, w większości przypadków nie ma potrzeby czegokolwiek zmieniać na tej zakładce.

Opcjonalnie można skorzystać z dostępnych:

  • Enable Raw Image Hot Pixel Filter – usunie niechciane hot pixele, jeżeli plik video takowe zawiera,
  • Input Frame Colour/Monochrome – ustaw na Color, jeżeli wiesz, że Twój film jest kolorowy.

Przejdźmy do kolejnej zakładki.

Zakładka Processing

Na tej zakładce, już możemy trochę poprawić widoczny na podglądzie obraz. W przypadku mojego materiału filmowego, obraz jest odwrócony względem rzeczywistego. To efekt pracy mojego teleskopu Newton, jego zwierciadła odwracją obraz. Skorzystam z dostępnej opcji aby odwrócić obraz horyzontalnie. Zaznaczam opcję Flip Horizontally. Ponad to mój aparat gdy nagrywał materiał filmowy, samodzielnie zorientował obraz księżyca w pozycji horyzontalnej zamiast wertykalnej, zatem muszę obrócić obraz jeszcze o 90° za kierunkiem wskazówek zegara. Klikam w listę rozwijalną z obszaru Flip And Rotate i wybieram opcję Rotate 90 Degrees Clockwise a następnie w klikam w przycisk Test Options aby zobaczyć końcowy efekt zmian.

Podgląd zmian poniżej.

Przechodzimy do następnej zakładki.

Zakładka Quality

Żadna z dostępnych opcji tej zakładki nie będzie wykorzystana w przypadku mojego materiału filmowego.

Przechodzimy do następnej zakładki.

Zakładka Animation

Dostępne opcje pozostawiamy w domyślnej konfiguracji.

Zakładka Output

Celem przetwarzania pliku video jest podział na poszczególne klatki, które później będą stakowane. Najlepszym, dostępnym w PIPP typem zapisu plików zdjęciowych, jest .FITS i taki też wybieramy.

Nie chcę aby pliki wynikowe miały na końcu swojej nazwy dołączony suffix pipp_ więc kasuję wpis. Za to chcę aby wynikowe pliki zdjęciowe, posiadały przed nazwą prefix o nazwie pipp_ i taki prefiks wpisuję w pole tekstowe.

Przechodzimy do kolejnej zakładki.

Zakładka Do Processing

Klikamy w przycisk Start Processing i czekamy. W zależności od ilości klatek filmu przetwarzanie może trochę zająć. W moim przypadku przetworzenie pliku video zawierającego 4637 klatek zajęło niecałe 4 min. Więc całkiem szybko. Teraz można przejść już do stakowania plików zdjęciowych w programie np. AutoStakkert, RegiStax6 lub Siril.

 

Pomocne linki

Przeczytaj

Podobne Artykuły

EQDIRect home made in use

EQDIRect własnej budowy

    Kolejny krok w usprawnianiu zestawu astrofotograficznego za pomocą ogólnie dostępnych, darmowych rozwiązań.Kontroler GOTO jest dla mnie super wygodny i praktyczny w użyciu, gdy chcę

Czytaj dalej...